Služby Centra FUZHI

 Jsou připraveni každému pomoci se správným výběrem vlastní cesty k dokonalému životu, zdraví a kráse, a budou Vás rádi provázet celou cestou.

Spa massage for beautiful pretty woman - isolated on white background - Beauty treatment therapy

Masáže

Klasická, Rehabilitační i Relaxační


 • Masáž bolestivých bodů (masáže pomáhající od bolestí) – tlakové a bodové masáže
 • Lymfodrenáž obličeje a těla
 • Modelující liftingová masáž obličeje
 • Masáž lávovými kameny
 • Čínské masáže – masáže, které jsou realizované tradičními
 • Reflexní masáž hlavy a krční oblasti

Spojením moderních lékařských poznatků se staletími prověřenými západními a východními metodami,  poskytují klientům terapie, které akceptují potřeby klienta. Jednotliví terapeuti -maséři, přednášejí, jak na odborných, tak i všeobecně vzdělávacích seminářích, kurzech či akcích. Různé druhy masáží vycházejících z různých kulturních základů a jednotlivé druhy masáží se mohou v případech potřeby klienta vzájemně prolínat. Mnohé masážní terapie jsou součástí komplexního řešení zdravotních problémů klienta. Na těchto řešeních se podílí více specialistů našeho centra z různých oborů. Komplexní propojení terapeutů je pro klienta výhodným řešením jeho problémů a potíží.

Healthy Beautiful Woman Spa. Recreation Energy Health Massage Healing Concept.

Kosmetické služby


v rozsahu zdravotní péče o pleť

Specialistka na kosmetické služby má zdravotnické vzdělání rozšířené o kosmetologické služby. Proto může poskytovat, jak neinvazivní, tak invazivní kosmetologickou péči. Poskytované služby jsou v širokém rozsahu

 • diagnostika pleti, diagnostika zdraví dle obličeje
 • běžné kosmetické ošetření
 • masáže obličeje, dekoltu – klasické i vycházející z tradičních východních technik
 • liftink a omlazení pleti
 • a další neinvazivní i invazivní zásahy.

Řeší dlouhodobé a problematické stavy pleti ve spojení  s dalšími odborníky našeho centra, v případech, kde je potřeba  řešit jeho komplexní stav. Pracuje s přírodními materiály a technikami, které jsou doplněny o základy tradiční čínské  medicíny.

Acupuncture

Akupunktura


Prastará léčebná metoda, která se vyvinula v rámci systému tradiční čínské medicíny. Terapie spočívá v napichování speciálních míst (akupunkturních bodů) na lidském těle tenkými akupunkturními jehličkami. Akupunkturní body jsou místa se specifickým významem ležící na akupunkturních drahách, neboli meridiánech. Aby byl člověk zdravý, musí být Qi v harmonii a volně proudit. Pokud se někde vyskytne nerovnováha, tělo reaguje nejdříve malým diskomfortem (např. změny nálady, pocity tlaku nebo mírné bolesti v těle apod.) a pokud se nerovnováha v toku energie prohlubuje, vzniká nemoc. Akupunktura způsobuje znovunastolení harmonie v toku Qi, a tím přispívá ke zdraví. Pomocí akupunktury můžeme vyrovnat energii již v začátcích obtížích a tím zabránit, aby se tato nerovnováha rozvinula až do nemoci.

Hlavním účelem akupunktury je uzdravit tělo a obnovit rovnováhu mezi fyzickými, emočními a duševními aspekty člověka.

Akupunktura je využívána nejen k celostním léčebným účelům, ale také k řešení jednotlivých  nebo lokálním potíží (hubnutí pomocí akupunktury , akupunkturou proti kouření,  akupunktura a artróza, akupunktura při bolesti zad, oční a ušní  akupunktura, obličejová akupunktura – omlazení obličeje pomocí akupunktury, akupunktura a neplodnost, akupunktura nohou).

Detail of a flame heating up a fire cupping glass

Baňkování


Baňkování je vakuová masáž, která se provádí pomocí skleněných nebo jiných baněk na principu Headových reflexních zón. Ze zdravotního hlediska ovlivňuje hlavně  lymfatický systém a v praxi je vhodnou kombinací ostatních masáží. Baňkováním rozumíme přikládání skleněných nádobek, ve kterých je vytvořen podtlak, což způsobí jejich přisátí na pokožku. Baňky se přikládají na určená místa (reflexní zóny, akupunkturní body, ashi zóny) nebo se používají k masáži. Baňky jsou různého tvaru, obvykle kulovitého nebo zvonovitého tvaru, s průměrem otvoru asi 15 – 90mm​​. Efekt baňkování je v regulaci toku krve a cchi.

Headové reflexní zóny : V roce 1890 je objevil anglický neurolog Henry Head (1860 – 1940).Jako první lékař tak dokázal, že dysfunkce vnitřních orgánů se odráží na povrchu těla. A sice prostřednictvím nervových spojení mezi míchou a kůží. Head následně rozdělil oblasti těla na přesně ohraničené segmenty či oblasti, které pojmenoval jako dermatomy. Zjistil, že vnitřní orgány nemají dostatek receptorů bolesti. V důsledku toho pak nervové vzruchy nedorazí do mozku, aby nás upozornily, že je něco v nepořádku. Naopak signály o stavu vnitřních orgánů směřují do dermatomů, které se tak stanou přecitlivělými na dotek. Pokud nás například budou trápit ledviny či močový měchýř, projeví se to citlivostí malé oblasti kůže u naší pravé lopatky. Podobně známky špatné funkce tlustého střeva můžeme vnímat na povrchu těla v oblasti kostrče. Příznaky angíny kromě bolesti krku je možné indikovat rovněž citlivostí kůže na levém rameni nebo paži.V důsledku teprve začínajících negativních změn na vnitřních orgánech může být vnímání změn u jednotlivých Headových zón velmi nepatrné. Termoregulační diagnostika je ovšem schopna jemné změny teplot v oblasti zón odhalit a pomocí vhodně zvolené terapie  hrozící nemoci včas zabránit.

Využití metod, jako je třeba reflexní terapie či baňkování -tady ovšem platí zásada, že se stimulace vnitřních orgánů přes povrch těla musí provádět opakovaně. A co se týče baňkování, které je jinak velmi účinné, nelze jej použít u osob s vysokým krevním tlakem..

Alternative medicine therapist doing moxa treatment on her client

Moxování


Principem moxování je prohřívání akupunkturních bodů na těle pomocí moxy. Moxa je vyrobena z bylin, které jsou zabaleny do tvaru doutníků, přičemž do moxy se nejčastěji používá pelyněk  černobílý Artemisia vulgaris (sušený list této byliny a  vlákna ze spodních stran listů).

Při aplikaci se moxa zapálí a vyzařuje mírné, příjemné teplo. Přikládá se na tělo, přičemž vyzařuje infračervené paprsky s vlnovou délkou od 1 do 5 mikrometrů.

 Na co se používá?

Hlavní oblastí použití jsou hlavně stavy vyčerpanosti, chronické onemocnění dýchacích cest, poruchy trávicího traktu, menstruační poruchy, poruchy močových orgánů, neplodnost, bolesti v kříži, revmatické bolesti pohybového aparátu a onemocnění kloubů. Tato léčebná technika je vynikající i při nemocech a bolestech způsobených chladem, průvanem či změnami ročních období.

Jelikož má imunostimulační efekt, používá se při psychických depresích, nízkém krevním tlaku a rekonvalescenci po chronických onemocněních a operacích. Čínská medicína považuje tuto terapii za mimořádně účinnou, podle ní dokonce pravidelné moxování určitých bodů na těle prodlužuje život.

Zdravotní účinky moxování

Při přikládání moxy přibližně 2 cm nad určitým bodem na těle, teplo z moxy proniká do svalů, a tím blahodárně působí na lidský organismus. Stabilizuje nervový systém, zrychluje látkovou výměnu a zvyšuje obranyschopnost organismu. Dokáže zlepšit imunitu i kondici a je výbornou prevencí.

Pro koho je tato terapie nevhodná?

Moxování není vhodné především pro toho, kdo má horečku. Také by se neměla aplikovat na místa s velkými cévami – v okolí očí. Nebezpečná je také u těhotných žen, konkrétně v dolní části břicha. I když pomáhá při menstruačních poruchách, je nevhodné aplikovat ji během velmi silné menstruace.

Close up of stethoscope and doctor sitting in a background

Diagnostika

vycházející z principů klasického lékařství i tradiční čínské medicíny (lékaři a specialisté domácí i ze zahraničí)


Diagnostické sužby v našem centru kloubí znalosti  klasické medicíny, tradiční čínské medicíny i přístrojové diagnostiky. Mnozí specialisté v oblasti diagnostiky jsou renomovaní lékaři, kteří si rozšířili klasické lékařské vzdělání o další tzv. alternativní směry léčení. Část našich specialistů se zaměřuje na jiné  směry a postupy, které stojí na jiných základech, než je klasická medicína.  Významnou měrou je do diagnostiky zařazena tradiční čínská medicína (TČM).

Nedílnou součástí terapie v TČM je velmi důkladná diferenciální diagnostika (klasická čínská diagnostika) založená především na teorii Jin/Jang a pěti prvků. V průběhu pohovoru klade terapeut množství otázek ohledně zdravotního stavu, životního stylu, stravy apod.; dále provádí pohmat pulzu (tepová diagnostika)  a diagnostiku z jazyka. Takto terapeut určí základní povahu problému a podle toho i nejvhodnější léčbu.

Tento postup je pro další úspěšnou léčbu velmi důležitý, protože podle základního ponaučení v TČM lze „stejné nemoci léčit odlišným způsobem a odlišné nemoci léčit stejným způsobem“. To znamená, že stejné onemocnění může mít u různých lidí a za různých podmínek odlišné příčiny, a proto i následná léčba se bude lišit podle povahy onemocnění a naopak, různá onemocnění mohou být způsobena stejnou příčinou, a proto i další léčba bude u obou typů stejná.

Young woman take guasha back treatment at health spa

Bioterapie


alternativní poradenství v oblasti péče o zdraví

Bioterapie vychází ze stejných předpokladů jako medicína: živý organismus je uzpůsoben k samoregeneraci a k samouzdravení, pokud má dostatečnou energetickou zásobu a nemá zcela narušený energetický distribuční systém. Bioterapeut nedostatečnou energetickou zásobu doplňuje nebo narušený energetický distribuční systém u nemocného normalizuje, a tak se podílí na uzdravovacím procesu. Dříve se tento způsob léčení chápal jako možnost předávání tzv. „vitálního magnetismu“.

Doctor at an appointment looking happy with her elderly patient's weight loss progress

Biorezonanační diagnostika

přístrojem Metatron


biorezonanční diagnostika přístrojem METARON sleduje tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání. Zjednodušeně – zdravé buňky mají svou určitou  vlnovou informaci, ty nemocné také svou. Jedná se o přesnou a neinvazivní metodu vyšetření. Diagnostika trvá 90 minut.

Diagnostika Vám poskytne:

 • celkový obrázek o Vašem zdraví
 • je poskytována na jednom místě, aniž byste museli obíhat nespočet odborných ambulancí a laboratoří
 • monitoruje životní procesy, odhalí jejich narušení, nemoci v těle (i parazity), sleduje funkční aktivitu orgánů
 • v rámci diagnostiky získáte návrh řešení daných problémů.
INBODY230

Diagnostika stavby těla In Body 230


Diagnostika stavu lidského těla z pohledu rozboru svalů, tuků, tekutin, stanovení bazálního metabolismu, diagnostika obezity či podvýživy. Na základě této diagnostiky se realizuje návrh na nápravu ve formě výživového plánu, plánu pohybových aktivit, aj. nápravná opatření. Tato diagnostika je vhodná pro osoby upravující svou hmotnost, nebo sportovce.

Tuto diagnostiku nemohou absolvovat osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy.

Girls at the gym doing stretching exercises on a mat, one is smiling at camera

Ozdravná cvičení - pohybová harmonizace těla

speciální yoga, dýchání, meditace, aj


V rámci jednotlivých ozdravných  a harmonizačních  terapií je vhodné zařadit speciální druhy ozdravných cvičení, která jsou zaměřena na správné dýchání, aktivizaci různých center těla, zklidnění mysli a harmonizaci. Často se tato cvičení sestavují individuálně, dle potřeb klienta.  K pravidelným skupinovým terapiím se můžete přihlásit zde:

 • yoga
 • podpora pánevního dna
 • meditace
Young asian nutritionist doctor writing diet plan, healthy eating

Výživové poradenství


individuální diagnostika, skupinové kurzy

Poradenství v oblasti výživy není jen o hubnutí, které je  s ohledem na rostoucí stav obezity v naší společnosti velmi významným tématem. Cílem výživy je zajištění zdraví pomocí energeticky vyrovnané stravy, která má být základem bezproblémovém fungování našeho těla,  základem v prevenci nemocí a terapie už přítomných zdravotních potíží.

V rámci této filozofie, která se propojuje se základy východní  medicíny, poskytujeme našim klientům služby vedoucí k diagnostice jeho stavu, stanovení problémových aspektů a návrh vhodného řešení prostřednictvím různých metod.

Základem diagnostiky je jeho výchozí zdravotní stav, a pak následují

 • rozbor stávajícího stravování,
 • diagnostika chyb ve stravování a životního stylu s ohledem na cíl klienta,
 • vytvoření nového výživového plánu,
 • informační blok o zdravém životní stylu ve spojení se zdravým pohledem na jídlo, jako nedílné součásti života ( potraviny, jejich úprava, vhodný výběr, atd.
 • doporučení sportovní aktivit s ohledem na zdravotní stav klienta,
 • motivace a odborné vedení v průběhu terapie.

V rámci této diagnostiky a terapie vycházíme z moderních pohledů na výživu a zdravý životní styl, zároveň toto kloubíme s ověřenými postupy a vhledy východní medicíny. Tato provázanost nám umožňuje velmi individuální přístup ke klientovi a řešení jeho problémů a potíží, které jsou propojeny s jeho osobním postojem k sobě, vztahům, životním hodnotám, postojům a dalším oblastem jeho osobního a profesního života.

V rámci poradenství spolupracuje více odborníků a terapeutů – výživový poradce, diagnostik zdravotního stavu, pohybový poradce, fytoterapeut,  maséři a další fyzioterapeuti, atd. dle individuální potřeby klienta, případně zájmů a záměrů skupiny (skupinové kurzy).

Health Wellness Massage Training Concept

Rekvalifikační kurzy


odbornost masér

V rámci našeho centra připravujeme speciální odborné kurzy, které přinášejí účastníkům zvyšování kvalifikace, rozšiřování nabídky služeb prostřednictvím nových znalostí a postupů.

2D13D3610-FE78-54D4-5E03-DFD64C517643

Následné odborné vzdělávání


následné odborné vzdělávání – masér, kosmetička

Rozšíření odbornosti masér, kosmetička o speciální techniky  vycházející ze základů tradiční čínské medicíny, realizované  pod vedením zahraničních lektorů. Některé z kurzů nabízí také možnost zakončení kurzu přímo v Číně v prostředí vzniku TČM a pod vedením čínských terapeutů a lektorů. Absolventi těchto seminářů a kurzů získávají certifikáty k jednotlivým technikám, které rozšířili své profesní znalosti a dovednosti.

Large group of business people in presentation.

Vzdělávání


školení, semináře, tréninky  v oblasti zdraví, životního stylu, profesionálního růstu, motivace, harmonie a rozvoje osobního života

Pravidelně připravujeme různé okruhy  témat a formátu vzdělávacích aktivit v průběhu celého roku. Jsou buď propojeny s osobami našich specialistů a nabídkou centra, a to jak v oblasti služeb, tak s produktovou nabídkou. Nebo je připravujeme individuálně,  dle zadání a potřeb našich zákazníků. Tyto aktivity jsou realizovány v našem centru, ale je možné je realizovat i v místech, která se vybere náš klient např. jakou součást firemního vzdělávání, team buildingových  aktivit, motivačních seminářů, kongresů, aj. Věnujeme se oblasti udržování  zdraví a zdravého životního stylu, zachování či obnovení životní energie, problematice vyhoření, harmonizaci vztahů na pracovišti nebo osobních vztahů, komplexní regenerace,osobní růst, atd.

Fytoterapie

Fytoterapie


potravinové doplňky

Fytoterapie (z řeckých  slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, v minulosti v našich končinách  známá též jako bylinkářství, při které jsou k harmonizaci a léčbě člověka využívány  léčivé rostliny.  Využití různých částí  léčivých rostlin je jedním z hlavních prostředků léčby a prevence onemocnění tradiční čínskou medicínou.

Číňané jsou na svou fytoterapii nesmírně hrdi. Vycházejí z více než  tisíc let dlouhé tradice, na které staví, a kterou  dále rozvíjejí s ohledem na nové poznatky a potřeby dnešní populace. Z těchto důvodů si kvalitu bylin a produktů  ústřední vláda nesmírně pečlivě hlídá – licenci dostanou jenom prověřeni pěstovatelé a v případě, že někdo o licenci přijde, už nikdy o ni nemůže požádat – sami pěstovatelé proto kvalitu svých produktů průběžně pečlivě kontrolují.

Byliny jsou vzácným darem přírody, a když se jejich dar zužitkuje, jsou schopny pomoct ničit i chronické onemocnění. U mnohých rostlin jsou prokázány antibakteriální, antivirové, antifungální, kokcidiostatické, hepatoprotektivní, imunostimulační a jiné účinky, které přímo i nepřímo posilují imunitní systém.  Tohoto lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je organismus dostatečně regenerován a má silný imunitní systém. Pomocí bylin lze přes imunitní systém dokonale podpořit  a posílit  organizmus, zbavit ho toxinů.  Tohoto účinku můžeme dosáhnout jedině dlouhodobým a poctivým užíváním speciálně sestavených bylinných směsí.

Centrum FUZHI  pracuje s produkty tradiční čínské medicíny společnosti Green World. Jsou to plně certifikované přípravky od předních státních farmaceutických koncernů v Číně, které dovážíme již od roku 2004.  Každý výrobek obsahuje pouze přírodní látky: houby, byliny, kořeny a plody případně jejich extrakty Produkty splňují nejvyšší mezinárodní standardy kvality GMP i ISO a jsou certifikované v různých státech  Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. Naše produkty jsou speciálně sestaveny, aby v maximální míře využily terapeutických schopností jednotlivých složek bylin a zároveň se vzájemně vhodně doplňovaly a podporovaly. Proto je mnoho našich produktů sestaveno z několika bylin – jejich složek či výtažků a jsou doplněny o minerální složky, vitaminy a další přírodní produkty, které se v tradiční čínské medicíně používají. Takto připravené produkty poskytují nejen vysokou míru terapeutických účinků na jednotlivé nebo komplexní problémy uživatelů, ale jsou také komfortní ve svém užívání.