Ing. Eva Nytrová

Ing. Eva Nytrová

Certifikovaný výživový poradce, mento a lektor osobního rozvoje.

"Přirozený výběr  vhodného stravování, pohybových aktivit a skloubení  životního stylu vede ke zdravému a spokojenému životu. Velký význam v poradenství je kladen na sociální vztahy a vazby v rodině, v partnerství, v pracovních kolektivech a na individuální potřeby jednotlivce v oblasti zdraví, seberealizace, osobního růstu a  přístupu sama k sobě. Osobní realizace, energetický potenciál a úroveň našeho zdraví jsou základními kameny spokojenosti a štěstí. Svou roli nevnímám jen z pozice odborného poradce, ale také jako mentora, který pomáhá otevírat "komnaty", do kterých se běžně nevstupuje."
Rozbor stavu a příčin, které k danému stavu přispěly jsou základem řešení. Zaměřuje se na řešení nadváhy, zdravotních a metabolických problémů; rozbor stravovacích návyků a stravování ve spojení s životním stylem, zaměstnáním. Navrhuje individuální programy zaměřené na řešení problémů v oblasti stravování, zdravého životného stylu, osobního a profesního růstu. Do výživových plánů se specializací na redukční a racionální jídelníčky zapojuje poznatky z tčm a tradiční čínské fytoterapie. Poskytuje individuální poradenství, skupinové terapie (páry, rodiny, kolektivy); celodenní semináře a přednášky z oblasti výživy a zdravého životního stylu, efektivity zařazení základů TČM do moderního životního stylu a pohledu na vlastní zdraví - osobní zodpovědnost za zdraví, spokojenost, štěstí. Zajišťuje speciální vzdělávací akce, workshopy a eventy ať již s vlastními tématy nebo na objednávku ve spojení s řadou různě oborových specialistů, dle potřeb zadavatele. Vede osobní mentoring a koučink v oblasti osobního a profesního rozvoje a růstu.
Absolvovala: TU-VŠB Ostrava (1991); Nutri Academy - Akademie výživy a sportu (2010); poradce a marketingový specialista společnosti Green World; Členka správní rady Ústavu rozvoje mezigeneračních vztahů, z. ú.; Předsedkyně spolku COR APERTUM, z.s.;
Služby které poskytuje v centru FUZHI:
Biorezonanční diagnostiku (InBody 230), konzultace - výživový specialista, tradiční čínská fytoterapie, detoxikace pomocí produktů tradiční čínské medicíny