AKCE GREEN WORLD PRAHA v centru FUZHI – PROSINEC 2018

Sdílet tento příspěvek

AKCE GREEN WORLD PRAHA v centru FUZHI – PROSINEC 2018

AKCE GREEN WORLD PRAHA – PROSINEC 2018

 

Datum čas Název akce
1. 12.

sobota

10:00 – 16:00 Seminář GW – “CHCEŠ ODLOŽIT SVÉ BRÝLE?” Jak

lépe vidět bez brýlí a očních čoček. – Seminář s prak- tickou ukázkou systému očních cviků s lektorkou Pavlou Sýkorovou

Kurzovné:

člen GW – 700 Kč/nečlen GW – 1100 Kč včasná platba – 500 Kč/850 Kč

Včasná platba = zájemce o seminář se přihlásí a uhradí celou cenu semináře do 26. 11. 2018, pak má možnost využít tzv. včasnou platbu. Cena semináře je v případě včasné platby ve výši 500 Kč pro členy

GW nebo 850 Kč pro nečleny GW.

6.12.

čtvrtek

16:00 – 18:00 Turmalín tým – na mikulášské setkání zve An- drea Hartlová a Eva Nytrová

Pravidelné setkání partnerů GW. Vstup volný.

13. 12. 15:00 – 18:00 Den otevřených dveří Centra FUZHI
čtvrtek 15:00 – 16:45 Emoční rovnice – jak ovlivňují náš života a naše
zdraví II. – Mgr. Vira Hojdová
Cena: 200 Kč Pro členy GW a jejich nové zákazníky:
1+1 = 200 Kč (nový zákazník = neregistrovaný zá-
kazník, který ještě na akci GW v Praze nebyl)
17:00 – 18:00 “Seznamte se s námi” – setkání nových partnerů
Green World a zákazníků – průvodcem tohoto setká-
ní je Vira Hojdová. Vstup volný
18:30 – 20:00 Malé vánoční setkání partnerů GW – společenské setkání
1) Vánoční stromeček plný dárků
Každý účastník této akce přinese malý dárek v hod-
notě do 100 Kč. Tyto dárky budou následně předá-
vány losováním.
2) Napeč, uvař, přines něco z tradičních vánočních
pochutin a laskomin – proběhne anketa o nejlepší
dobrotu… a bude i ocenění pro výherce ankety
3) Vánoční tvůrčí dílna – jsme kreativní a ručně
zdatní
4) … volná zábava a další překvapení J
Vstup: dárek pod stromeček

* vstupné pro členy GW 1+1 (přivede-li člen GW nového neregistrovaného zákazníka, platí zvýhodněné vstupné)