Klub lídrů Green World (KL) – projekt úspěšných sponzorů

Sdílet tento příspěvek

Klub lídrů Green World (KL) – projekt úspěšných sponzorů

Jsme jeden tým a úspěch každého z nás je cesta. Na této cestě si můžeme vzájemně pomáhat, inspirovat se úspěchy druhých, být učiteli i žáky v jednom.

Existuje několik základních pravidel úspěchu a mezi ně bezesporu patří – “obklopovat se úspěšnými lidmi a věřit ve svůj záměr či cíl”. V naší společnosti je mnoho úspěšných osobností a lídrů. Máme také mnoho osobností, kteří mají potenciál úspěšnými lídry být a jsou teprve na začátku své cesty. Proto vzniká v rámci společnosti Green World ČR Klub lídrů. Je to platforma, která neřeší na kterém místě na cestě k úspěchu právě jste. Důležité je, že touto cestou chcete jít.

Má-li něco fungovat, musí být v rovnováze vstupy a výstupy. Klub lídrů Vám může velmi mnoho přinést, ale také bude od Vás něco očekávat. V žádném případě svou aktivní účasti v Klubu lídrů  nic neztratíte.

Úspěšní lidé jsou vždy lidé aktivní, kteří nestojí na místě a očekávají, že se jejich život změní sám od sebe. Jdou svému úspěchu vstříc a chtějí mít podíl na tvorbě svého života i úspěchu. Klub lídru Vám přesně toto nabízí.

Co získáte?

 1. Bohatství

Bohatství nejsou jen majetky a peníze. V dnešní době v oblasti byznysu jsou to hlavně informace a v neposlední řadě informace získané v čas, tak abychom            s nimi mohli s předstihem pracovat a tvořit.

Získáte v dostatečném předstihu zásadní informace o připravovaných plánech,  aktivitách a akcích společnosti, čímž si můžete s předstihem připravit své vlastní aktivity – osobní i pracovní – dle Vašich představ.

Na základě dobře připravených osobních a  skupinových plánů získáte        ve svém důsledku i to bohatství finanční ve formě zvýšených finančních příjmů, dárků, bonusů, kvalitně a profesionálně řízené  vlastní struktury.

 1. Aktivní osobní rozvoj

Přáním úspěšných lidí je, aby byli součástí změny a rozvoje nejen sebe, ale i společností, se kterými nebo ve kterých pracují. Sdělovat a být slyšen.

Získáte možnost  být  součástí změn a rozvoje společnosti Green World ČR. Klub lídrů  je platformou, kde Vaše názory, nápady, podněty budou slyšet a zároveň můžete být aktivní součástí dílčích týmů, které tyto změny budou   v rámci společnost připravovat a realizovat. Budete nedílnou součástí rozvoje nových projektů a aktivit.

 1. Inspiraci a partnerství

Budete se pravidelně setkávat s týmem stejně aktivních osobností v rámci celé ČR i ze zahraničí; vzájemná inspirace a předávání si zkušeností při budování a vedení vlastního týmu je vždy významným bonusem. Sdílením zkušeností získáváme nadhled a možnost vystoupit ze zaběhlých kolejí, objevujeme další možnosti vlastního rozvoje a zároveň se stáváme partnery i přáteli úspěšných a zajímavých osobností.

 1. Znalosti a dovednosti

Úspěch je cesta osobního učení a vzdělávání se. Není to klasická škola, kterou známe z dětství. Témata a učitele si vybíráme.

Budete mít možnost navrhnout jaká témata a jaké osobnosti chcete zařadit          do systému vzdělávání v rámci společnosti. Můžete být organizátory a pořadateli těchto významných vzdělávacích akcí a aktivit.  Zároveň se můžete sami stát lektorem či mentorem, a tím opět aktivně rozvíjet svou osobní kvalifikaci a vlastní profesní růst.

 

 1. Obchodní možnosti a rozvoj struktur v zahraničí

Otevírají se,  nebo se připravují k otevření nové trhy, které skýtají obrovské možnosti k osobnímu úspěchu, růstu a rozvoji našich struktur.

 

Jste v pravý čas na pravém místě – spolupráce s mezinárodní korporací, jakou Green World je,  umožňuje aktivním a připraveným členům  být úspěšnými i          v zahraničí.  Klub lídrů bude tím centrem, který se bude připravovat  na vstup     na tyto trhy. Bude potřeba zkušených a odborně zdatných lídrů pro vedení nových struktur v těchto zemích. Můžete se stát nejen dobrými sponzory těchto svých nových skupiny, ale také  mentory  a průvodci  na   jejich cestě k úspěchu. Můžete získat nejen vysoké finanční ohodnocení, ale také uznání na mezinárodní úrovni.

 1. Cestování a objevování nových kultur

Zahraničí nám skýtá nejen práci, ale také možnosti oddechu, relaxace, vzdělávání – mnohé aktivity Klubu lídru budou realizovány v zahraničí a ve spolupráci             s zahraničními partnery. A protože nejen prací živ je člověk, budou propojovány a příjemnější stránkou odpočinku a zábavy.

 1. Mimořádné zážitky sdílené s týmem nejlepších lídrů

Radost a štěstí jsou dvojnásobnými, pokud je máte s kým sdílet a Klub lídru takovým místem určitě bude. Lidé úspěšní rádi přejí úspěch i druhým, mají z něho radost; a Vy k těmto lidem budete patřit. Vzájemná podpora je vždy motivující a pomáhá.

 1. Doplňující ocenění a odměny, bonusy pro členy klubu

V rámci aktivní spolupráce s Klubem lídrů budeme připravovat doplňující ocenění, která budu jistě další pozitivní motivací k  zájmu členů klubu na osobním rozvoj, vzdělávání se a aktivnímu přístupu ke svému životu. Věříme, že budeme každoročně předávat  těm nejlepším z Vás různá ocenění a bonusy; a také  výjimečnou výroční cenu Nelepšího lídra roku.

Druhá strana mince – co očekáváme od Vás:

 1. že máte zájem být úspěšným lídrem,  a že se do Klubu lídru přihlásíte,
 2. že se aktivně zapojíte do motivačního, vzdělávacího, školícího systému společnosti Green World CZ s cílem rozšiřování svých dovedností, znalostí, kvalifikace a odborného růstu,
 3. že se aktivně zapojíte do různých struktur motivačního, vzdělávacího a školícího systému jako přednášející – lektor, pořadatel – organizátor v místech svého působení a působení své struktury,
 4. budete součástí mnohých rozhodnutí, která povedou k rozvoji společnosti a Vaší struktury
 5. budete aktivními tvůrci obchodních strategií nejen Vaší struktury, ale také společnosti, budete součástí nových směrů rozvoje,
 6. budete aktivně přistupovat k plánu akcí a aktivit ve svém regionu  i v rámci celorepublikových aktivit (případně při působení v zahraničí – zahraničních aktivit),
 7. budete se aktivně podíle na tvorbě firemní kultury a etického kodexu firmy; na rozvoji pozitivního myšlení, aktivního přístupu k prácisponzora, mediálním obrazu a ochraně značky, se kterou spojujeme svůj úspěch, rozvoj a růst,
 8. budete elitou a rytíři naší organizace, kteří akceptují otevřený a čestný přístup ke všem členům naší společnosti a budou vytvářet vysoký společenský status pro kariérní označení – sponzor.

Toto je jen stručný nástin možností a záměrů při tvorbě základů Klubu lídrů Green World. Jste tvůrci nejen Vaší budoucnosti, která může aktivně formovat Váš úspěch, ale také nově vznikajícího Klubu lídrů. Rozhodnutí stát se členem Klubu lídru Green World je na Vás.

Pokud jste se rozhodli, že Vás Klub lídrů zajímá a chcete k této aktivní skupině patřit,  pošlete  odpověď na tento mail ve formě – “Mám zájem stát se členem Klubu lídrů.” – a to do termínu 4. 6. 2018.

Na základě tohoto přihlášení Vám zašleme informaci o termínech a místech prvního setkání členů Klubu lídrů, na kterém se  dozvíte další podrobnosti a informace. Již na tomto setkání se stanete tvůrci náplně a aktivit Klubu lídrů.

 

Máte-li dotazy k tomuto projektu můžete je zaslat písemně na mail: centrum.fuzni@gmail.com nebo na tel.: 608 490 605.

 

Těším se spolupráci s Vámi

 

Natalia Loginová