Podpůrné okolnosti úspěchu a štěstí – Feng Shui

Sdílet tento příspěvek

Podpůrné okolnosti úspěchu a štěstí – Feng Shui

Znáte ve svém okolí lidi, kterým jde vše, na co sáhnou a vždy dosahují úspěchu snadno. Máte ve svém okolí i ty, kteří dosahují úspěchu, ale tak nějak těžce. Hodně pracují, věci kolem nich se posouvají pomalu a je to hodně vydřené, s vysokými náklady času, peněz, snahou, invence.

Možná, že v některé popsané poloze se vidíte Vy sami.

Kdybychom si tyto jedince a situace rozebrali podrobněji, zjistili bychom, že ti první jedou v harmonii a synchronicitě se svou energií, energií okolí; jsou ve správný čas na správném místě. Vždy je někdo ve správný čas podpoří a vše jde lehce. Vždy tak nějak o krok dříve mají vědomosti, informace, dovednosti dříve než ostatní. Nebo někoho s takovými vědomostmi, informace či dovednostmi mají ve svém okolí a týmu v pravý čas.

Ti druzí, i přes veškeré, na první pohled vhodné aspekty vzdělání, tématu či pracovitosti a snahy, jsou v pozici šneka, který se posouvá po malých krůčcích. Jsou časem unaveni, vyčerpaní, vyhořelí, bez energie a zklamaní, že plánovaný úspěch nebyl takový, jaký očekávali, zdali byl vůbec nějaký.

Ano, když dva dělají totéž, není to totéž. Rozhodující je vždy to, jakou cestou se rozhodujete jít za svým cílem. Zda využíváte vám daný potenciál ve správném směru, čase a v harmonii se sebou samým.

Když vše nejde, jak si představujete, správná otázka tedy zní, zda byste daného cíle nedosáhli jiným postupem, s jinými lidmi, s důrazem na jinou techniku, způsob realizace či s jinou strategií?

Jenže jak to zjistit? Odkud začít? Jaký postup zvolit?

Jak se říká, na KDYBY se v životě nehrajeJe netradiční doba, používejte netradiční techniky a kroky. V tom je potenciál, v tom je úspěch!

“Není možné očekávat jiný výsledek, děláte-li vše stále stejně, stejnými postupy, se stejnými lidmi, ve stejném prostředí.”

Chce to změnu.

Změna může přijít způsobem pokus omyl, nebo si ji prostě systematicky naplánujete a zvolíte nový postup.

Jedním z možných kroků je Feng Shui = podpora prostorem. 

Jedná se o jednu z technik čínské metafyziky a mohu teda s klidem konstatovat – “je to netradiční metoda, ale tisíciletími ověřená”. Váš prostor – byt, dům, kancelář, firemní objekt,… Vás může energeticky podporovat nebo také ne. Může být daný prostor vhodný pro úplně jiný směr Vašeho záměru, než o jaký se snažíte a tím Vámi vydaná energie, čas i finance jsou tak nějak vniveč. Není dobré nebo špatné Feng Shui, je jen vhodné nebo nevhodné pro Vás, pro to, co a čeho chcete dosáhnout či získat.

Nebojíte-li se nových, netradičních, výjimečných cest a nebojíte-li se vyzkoušet nové věci při své cestě za úspěchem a štěstím, jste zde správně. Téma Feng Shui se stává naším dalším základním kamenem vzdělávacích aktivit a realizací konzultací a auditu, jako služby pro naše zákazníky.

Seznamte se s tím co Feng Shui je, seznamte se s lektorkou auditorkou Feng Shui Ing. Natalii Loginovou na semináři “Můj dům, můj hrad” a nebo nás prostě přijďte navštívit.