Výjimečný seminář v Praze – Diagnostika zdravotního potenciálu dle 5. elementů

Sdílet tento příspěvek

Výjimečný seminář v Praze – Diagnostika zdravotního potenciálu dle 5. elementů

V Praze bude probíhat ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2019 velmi výjimečný seminář – Diagnostika zdravotního potenciálu dle 5. elementů. Není to jen seminář výjimečný, ale je také ojedinělý.

Základní otázka pro každého určitě jeCo mi takový seminář přinese?

Odpověď je – MNOHO, mnoho užitečného a praktického.

Mnoho informací o Vás osobně, o Vaší rodině, o partnerovi, o Vašem okolí. Tento seminář Vám jednoduchým způsobem pomůže v mnoha oblastech Vašeho osobního nebo profesního života.

Metoda, kterou jako jediná v České republice přednáší zahraniční lektorka a terapeutka Tatiana Karasyeva, Vám usnadní pochopení mnohých problémových oblastí Vašeho života.

Nejde jen o zdravotní potenciál, který jste dostali do vínku Vy, Vaše rodina nebo Vaši klienti či kolegové, ale pomůže Vám pochopit

– i případnou problematickou komunikaci,

– profesní blokaci,

– nemožnost v některé oblasti prorazit nebo ji ustát, a to ať v partnerství, rodině nebo s klienty či dodavateli.

Technika vychází z tisíciletých znalostí a zkušeností tradiční čínské medicíny a metafyziky, a pomůže Vám pochopit lépe sebe, své okolí, situace ve kterých se nacházíte.

Možná se Vám nyní zdá, že  téma semináře je  mimo oblast Vašeho podnikání nebo zaměstnání, Vaší práce a Vašeho osobního rozvoje, Vašeho osobního života; přesto jsme přesvědčeni, že právě v oblastech osobního a profesního rozvoje, tyto znalosti velice oceníte a získáte nové dovednosti, které uplatníte ve všech oblastech Vašeho života (osobním i profesním).  Věnujete-li se oblasti kultury zdraví, poznáte, že po absolvování tohoto semináře se velice zjednoduší a urychlí diagnostika, kterou jste do této doby realizovali a nové poznatky velice dobře skloubíte se stávajícími.

Za poslední 4 roky se tento základní seminář koná počtvrté a absolventi dřívějších základních seminářů vždy netrpělivě očekávají další nástavbové semináře, které navazují na tento základní seminář. V ČR budeme mít tento rok již desítku absolventů stupně VI. Jejich zkušenosti s využitím získaných vědomostí a dovedností v osobní i profesím životě jsou mimořádné a proto vždy netrpělivě očekávají zda bude možnost dalšího zvyšování svého vědění v této oblasti. Osobní hodnocení těchto absolventů Vám přinášíme v závěru tohoto blogu

 

Na tento základní seminář se můžete přihlásit zde: https://www.fuzhi.cz/kalendar-akci

 

Zkušenosti absoventu s uplatněním kurzu v praxi:

 

Pro mě je toto učení velmi přínosné, používám jej často k doplnění mého měření na Oberonu čili k frekvenční detekci…dává informace o bioenergetickém zatížení orgánu, zhuštěni energie či naopak o oslabených systémech  či organech.. navíc se mi zátěže, přetížení či nedostatky (oslabeni) s touto metodou shoduji s frekvenčním měřeni až zhruba v 90  %  Přináší mi to poměrně přesné informace zátěži v systému organismu dle čínského pentagramu. Mohu dle tohoto učení doporučit poměrně přesný postup terapie, tzn. pokud vidím přetížen ledvinový okruh, mohu klientovi s čistým svědomím doporučit se soustředit na očistu či podporu ledvin a organu s tímto okruhem  spojených, čili stručněji řečeno, pomáhá mi tento systém učení, lépe se orientovat v postupu mnou doporučené terapie, kde začít či jakým způsobem ji vést a dále směřovat. Umožňuje i lepší a přesnější orientaci v doplňkových preparátech, bylinkách..atd. Zároveň i využívám tohoto systému z hlediska psychologie klienta, kdy mi toto učení napomáhá, jak s daným klientem hovořit, či jak na aby mým doporučením rozuměl. 

Markéta Spurny, terapeutka