top of page

Trenér versus kouč

Aktualizováno: 21. 6. 2021

Trenér ve své profesi určuje pravidla a stanovuje směr pro svého svěřence, uplatňuje své poznatky, teoretické i praktické znalosti tak, aby svěřenec dosahoval vytýčených cílů.

Trenér ve své činnosti prakticky velmi často jedná direktivně a jednoznačně vyžaduje po svém svěřenci, aby učinil to, co trenér chce, i jakým způsobem to trenér chce.

Tento postup vedení svěřenců či klientů je léty vyzkoušená a fungující tradice vedení v různých profesích či odvětvích osobního, sportovního či pracovního života všech, kteří trenéra vyžadují.

Velmi často tak dochází ke zvýšení výkonu, zefektivnění či progresu svěřence či klienta na základě vnějšího přístupu, kdy právě trenér tuto skutečnost i sám vyhodnocuje. My sami známe tento stav, tyto situace, kdy reprezentační trenér nařídí svým hráčům v hokejovém či fotbalovém utkání přesný postup jejich činnosti v dané situaci, následně pak vyplyne jeho hodnocení. Kladné v případě gólového zakončení či záporné při selhání celé akce. Ve fitness, v silových či úpolových sportech trenér příkladně nařídí svěřenci intervalové cviky se zátěží v časovém omezení, aby tak následně vyhodnotil, zda činnost svěřence či klienta byla úspěšná a jeho výkonnost se tak zvýšila či nikoliv.

Pojďme se zamyslet nad situací, kdy toto pravidlo v přístupu trenéra nefunguje a svěřenec, byť plní nařízení, doporučení, úkoly apod. svého trenéra, nedokáže zvýšit svoji výkonnost, efektivitu, sílu, rychlost, neudělá ten progres, který by si on přál, či jeho trenér požadoval?


Zde přichází stagnace, propad, zklamání, neúspěch.....


Výše uvedený příklad je zažitým dogmatem ve většině populace napříč celým spektrem zájmové činnosti, sportovní, pracovní, či osobní. Avšak jednou z velmi uznávaných a funkčních metod je zcela jiný přístup „trenéra“, který se nazývá koučování, kdy z trenéra již není ten direktivní, přímočaře určující povinnosti, směr a podobně, člověk.

Již tedy není trenérem, ale koučem, tedy osobou, která vhodným způsobem odkrývá koučovacími technikami svěřencovy silné stránky a jejich stupně zvládnutí, jeho osobní hodnoty a jejich využití pro rozvoj potenciálu svěřence, kouč tak snáze svěřenci pomáhá přejít od problému k pozitivnímu a konstruktivnímu cíli.

Svěřenec či klient se tak snáze orientuje v osobních, sportovních či profesních záležitostech, kdy právě koučovacími technikami si svěřenec dokáže utřídit své pocity a myšlenky, určit priority, bezpečně a rychle se rozhodnout, a následně vykročit jednoznačně k cíli, který si on sám nastavil. Jde o vlastní zpětnou vazbu, která onoho svěřence či klienta učí. Učí se tak i samotný kouč.


Je velmi těžké někoho něco naučit za předpokladu, když jej direktivně vedete a při hodnocení prezentujete jen to, co dělá špatně.


Kouč vám poskytne nové znalosti a praktické zkušenosti pro vaši efektivnější činnost v jakékoliv profesi, která je zaměřena na vedení lidí. Kouč je efektivnější nejen ve sportu, ale i v jiné profesní či osobní sféře života. Chcete-li získat znalosti v oblasti koučinku, chcete-li být profesionálním koučem a zvýšit si nejen své uplatnění na trhu práce, pak vám doporučuji absolvovat náš kurz s akreditací MŠMT Výkonnostní kouč nebo Vrcholový výkonnostní kouč.


https://www.efuzhi.cz/seminare/kurz-vykonnostni-kouc-a-vrcholovy-vykonnostni-kouc-s-akreditaci-msmt-darkova-poukazka-5-000-kc


Michal Benda

RLS – Institut vzdělávání Real Life Services

Lektor, kouč, vrcholový sportovec

32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page