PRONÁJMY

Pronájem FUZHI tabulka

Terapeutické místnosti

Pronájem v režimu hodinový až celodenní – nejméně 2 hod. (do času se započítá příprava a předání místnosti před i po terapii)

SÁL – režim pronájem sálu s možností využívat prostory centra mimo terapeutické místnosti.

Režim PO – PÁ, pouze akce, které nebudou svou náplní narušovat chod terapií (hluk).

Porady, přednášky, prezentace, obchodní setkání - do počtu 20 osob (případné navýšení osob je potřebné domluvit předem). Meditace a cvičení max. do  10 osob

Započítává se příprava, předání sálu před a po akci)

SÁL - Režim SO – NE sál do 20 osob, celodenní režim 9:00 – 17:00

V ceně je k dispozici káva, čaj, voda, flipchart, fixy

Pronájem celého centra – režim SO – NE

Sál včetně terapeutických místností. Vhodné na vzdělávací firemní eventy a terapeutické semináře

Doplňkové služby:

Dataprojektor -   hod/500 Kč/ den

Blok  na flipchart - 100 Kč